quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ ดัน ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ดีเดย์ 4 มีนาคม 2565
สธ ดัน ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ดีเดย์ 4 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมที่มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการให้บริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ โดยที่ผ่านมากัญชาทางการแพทย์เป็นแผนบริการสุขภาพ (service plan) สาขาหนึ่งของกระทรวง ด้วยหลักการของ ประมวลกฏหมายยาเสพติดในด้านการแพทย์ ที่ทำให้การปลูก ผลิต และใช้กับผู้ป่วยนั้นอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมของกระทรวงจึงมีอย่างครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากประสบการณ์ของกระทรวงเองนั้นพบว่ายากัญชามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยหลายกลุ่ม โดยส่วนของยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นยาสารสกัดเข้มข้นมีประโยชน์กับผู้ป่วยในโรคที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน เช่น ลมชัก ปวดปลายประสาท และการรักษาแบบประคับประคอง ส่วนยาแผนไทยนั้นมีประโยชน์ในโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย เช่น อาการนอนไม่หลับ ปวด โดยในช่วง 2 ปีที่นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ พบว่าในแต่ละเขตสุขภาพมีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมมมากมาย เช่น การพัฒนาคลินิกกัญชารูปแบบปกติใหม่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยกัญชา ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลที่สถานพยาบาลรายงานเข้าสู่ระบบทำให้เห็นแนวโน้มว่ากัญชาสามารถสร้างสุขภาพควบคู่เศรษฐกิจได้ หากมีการสนับสนุนอย่างถูกจุด จึงได้มีการหารือกับเขตสุขภาพ และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และเห็นว่าควรมีการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 โดยกระจายการจัดงานในทุกเขตสุขภาพ และจะจัดงานในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องทุกปี

นพ.ภูวเดช ได้กล่าวต่อว่า การจัดงานมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ จะประกอบด้วยสามส่วน คือ การประชุมวิชาการความก้าวหน้ากัญชาทางการแพทย์ คลินิกกัญชาบูรณาการ และมหกรรมกัญชากัญชง โดยจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและเขตสุขภาพ ในการกำหนดธีมงาน และรายละเอียดของงานร่วมกัน โดยกำหนดจัดที่แรกในเขตสุขภาพที่ 9 ที่จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2565 และจะขยายครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์จะรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในส่วนกลาง และจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "แผนการจัดงาน ประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ นายภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สบ www.medcannabis.go.th -mail info@medcannabis.go.th"
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความพูดว่า "เขตสุขภาพ ภาพ เขตสุขภาพที่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน เขตสุขภาพที่ เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เขตสุขภาพที่ นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี เขตสุขภาพที่ 5 เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 6 จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว เขตสุขภาพที่ เลย นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำพู อุดรธานี เขตสุขภาพที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 10 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 11 กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพที่ 12 ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล เขตสุขภาพที่ 13 7.สมุหรสงคราม กรุงเทพมหานคร"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "1 โครงการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพ 5 2 9 เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี วันที่ 29 เมษายน- พฤษภาคม 3 10 เขตสุขภาพที่9 จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 4 มีนาคม เขตสุขภาพที่ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 13 มีนาคม เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดระนอง วันที่ 18 20 มีนาคม เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 25 27 มีนาคม เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง วันที่ 1 3 เมษายน เขตสุขภาพที่4 จังหวัดสระบุรี วันที่ 8-10เมษายน เมษายน เขtlุขภาพที่3 จังหวัดอุทัยธานี วันที่ เมษายน เขตสุขภาพที่2 จังหวัดสุโขทัย วันที่ 22 24 เมษายน 7 11 8 เขตสุขภาพที่ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 พฤษภาคม เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ พฤษภาคม เขตสุขภาพที่1 จังหวัดเชียงราย วันที่ 20 พฤษภาคม 12"
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความพูดว่า "จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประชุมวิชาการด้านการแพทย์ มหกรรมกัญชา กัญชง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ Soon"
จากหน่วยงาน : เปิดดู 383 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 กุมภาพันธ์ 2565
x