กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ. ขานรับ ประมวลกฏหมายยาเสพติด เน้นปรับลดขั้นตอน สร้างมูลค่า เสริมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา ลุ้นปลดล็อค 100%

สธ. ขานรับ ประมวลกฏหมายยาเสพติด เน้นปรับลดขั้นตอน สร้างมูลค่า เสริมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา ลุ้นปลดล็อค 100%

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00-12.00 น. โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ในวันนี้มีการพูดคุยในประเด็นที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ ทั้งการพัฒนาระบบการจัดซื้อกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ผลงานเด่นของเขตสุขภาพ ระบบข้อมูลการใช้ยากัญชา ประมวลกฏหมายยาเสพติดใหม่ การรับรู้และตอบสนองต่อข่าวสารด้านกัญชา โอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของ plant basedd protien จากกัญชง การพัฒนาระบบกำกับการดูแลอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ทีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนผสม และ business model

ดร.ภก.อนันต์ชัย ได้กล่าวถึงการประชุมในวันนี้ว่า "ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อน หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกระททรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทำให้การขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพในการขับเคลื่อนได้รับฟังและติดตามสถานการณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะเราปักหมุดแล้วว่า เราจะเดินหน้ากัญชาไปเป็นพืชเศรษฐกิจ เราต้องการเห็นความมั่นคั่งอย่างถ้วนหน้า ให้คนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงเท่าๆ กัน ซึ่งที่ผ่านมาเราเปิดเพจสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเวบไซด์ กัญชาทางการแพทย์ มีทีมของกรมสุขภาพจิตคอยติดตามข่าวสาร ความคิดเห็นของประชาชน เราก็พบว่ายังมีข้อติดขัดหลายอย่าง เราจึงนำข้อเสนอเหล่านี้ทาพูดคุยกันและพิจารณาตามประโยชน์และความเสี่ยง และนี่คือที่มาของประมวลกฏหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ประชาชนคงต้องติดตามรายละเอียดของกฏหมายลูกต่อไป แต่บอกได้เบื้องต้นว่าเป็นแนวโน้มที่ดีกว่าเดิมแน่นอน โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการขออนุญาต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร เพิ่มการเข้าถึงการปลูก"

"ในประเด็นการเข้าถึงการปลูกนี้ วันนี้ก็มีเขตสุขภาพที่ 1,2,3,5,7,8 มานำเสนอ ถึงการดำเนินการในพื้นที่ ก็พบว่ามีความก้าวหน้าไปมาก ทั้งในด้านการใช้ยา ซึ่งผมเองอยู่ตั้งแต่ไม่มีการใช้ยากัญชาในระบบเลย จนวันนี้เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการกำหนดในแนวเวชปฏิบัติ เป็นตัวชี้วัด แต่ที่สำคัญกว่า คือ ประสิทธิผลของยาที่ดี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนยอมรับ ในด้านการปลูก ที่มีประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น มีรายได้จากการจำหน่ายดอก ใบ ราก กิ่งก้าน ทั้งหมดเกิดจากการทำงานร่วมกัน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ที่ต้องขอขอบคุณมากในวันนี้คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยท่านอธิบดีที่ได้ผลักดันกัญชาให้เข้าถึงประชาชน พัฒนารูปแบบการปลูกต่างๆ จนเป็นรูปเป็นร่าง และยังสนับสนับงบประมาณให้โรงพยาบาลซื้อกัญชาจากเกษตรกรมาผลิตยาตำรับสนับสนุนให้สถานพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย ถือเป็นการทำงานที่ไร้รอย ที่เอาประโยชน์ของประชาขนเป็นตัวตั้ง"

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://siamrath.co.th/n/305334?fbclid=IwAR0yalDg7n6ItW7j8fLun3aiVKfljXA18xcFoQBpWHHkA7RdvMuuEPOW0-8จากหน่วยงาน : เปิดดู 548 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x