quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ. ดันประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ดีเดย์ 4 มี.ค.นี้
สธ. ดันประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ดีเดย์ 4 มี.ค.นี้

อ่านข่าวเพิามเติม >> https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/268712จากหน่วยงาน : เปิดดู 213 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 กุมภาพันธ์ 2565
x