กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ. ถก แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงง่าย
สธ. ถก แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงง่าย

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติในส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ โดย ดร.ภก.อนันต์ชัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันนี้ทางกรมสุขภาพจิตได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการเฝ้าระวังอาการทางจิตเวช ในผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งพบผู้ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ด้านจิตเวชร้อยละ 0.14 ซึ่งพบว่าน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามในฐานะประธานในการขับเคลื่อนนโยบายภาพใหญ่ก็ได้ฝากกรมสุขภาพจิต ไปวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหา หรือ root cause analysis มาให้ในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสื่อสารสาธารณะ เพราะการใช้ยาเป็นการพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง ถ้าปลอดภัย 100% ดีที่สุด แต่คงเป็นไปได้ยาก ยาแผนปัจจุบันก็เช่นกัน ดังนั้นการรู้ข้อจำกัด ประโยชน์อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสม

ในการประชุมวันนี้ที่เราถกกันมาก คือ จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงให้ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว การดำเนินการด้านกฏระเบียบต่างๆ ที่เหมาะกับบริบทของประเทศ การออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงที่ผ่านมา เรายึดหลักความปลอดภัย แต่ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ในปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่ากัญชามีประโยชน์ต่อสุขภาพ หากใช้ให้เหมาะสม การใส่ปริมาณที่เหมาะสมก็มีความจำเป็น ไม่ใช่เพียงแค่ได้ใส่ให้ปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งจุดนี้เป็นความท้าทายของ อย. และ สธ ที่จะสร้างสมดุลสุขภาพและเศรษฐกิจได้อย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ทางสถาบันกัญชาทางการแพทย์ที่เพิ่งได้รับการขยายภารกิจให้ครอบคลุมสุขภาพจะเข้ามาเสริมทัพ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์กล่าวทิ้งท้าย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> https://www.facebook.com/593198612/posts/10158751743558613/?d=n

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากกัญชา /กัญชง กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "ผลิต/นำเข้าเอง วินิจฉัย ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการขอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยื่นคำขออนุญาต สถานที่ ผลิต/นำเข้า อนุมัติ จ้างผลิต/นำเข้า ขออนุญาตผลิต/ นำเข้าตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์ ตรียมเอกสาร เพื่อขออนุญาต ติดต่อผู้รับอนุญาต ผลิต/ นำเข้า ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ยื่นคำขอ อนุญาตโฆษณา ต้องการโฆษณา อนุมัติ 6 ประเมินเอกสาร ด้านวิชาการ อนุมัติ ยื่นคำขอ จดแจ้ง แจ้งรายละเอียด ขึ้นทะเบียน โมษณา วางจำหน่าย"
จากหน่วยงาน : เปิดดู 647 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 กุมภาพันธ์ 2565
x