กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ.จ่อเวิร์คช็อปเตรียมพร้อมปลูก-ผลิต-ขึ้นทะเบียน ยาและผลิตภัณฑ์กัญชา
สธ.จ่อเวิร์คช็อปเตรียมพร้อมปลูก-ผลิต-ขึ้นทะเบียน ยาและผลิตภัณฑ์กัญชา
      28 มีนาคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้จัดประชุมครั้งที่ 22 โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นประธาน
      ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการของกรม กอง และเขตสุขภาพต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 และ 8 พบว่า ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พอสมควร จุดประกายการประกอบธุรกิจกัญชาและกัญชงในพื้นที่อย่างหลากหลาย ในส่วนการประชุมวิชาการ ประธานในการประชุมได้เน้นย้ำให้วิทยากรแต่ละท่าน ใช้ภาษาง่ายๆที่ประชาชนเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
     นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การสื่อสาร ซึ่งประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการขยายช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม ไม่ใช่แค่เพียงออนไลน์ และสนับสนุนให้นำหลักการ social listening หรือการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมาใช้ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสาร อันจะทำให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสม ในส่วนของความกังวลใจของสังคมต่อการนำกัญชามาใช้ในทางที่ผิด จนเกิดปัญหาเสพติด พบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจาก การปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ตามประธานในที่ประชุมได้กำชับขอให้มีสถาบันรักษาฟื้นฟูยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี กรมการแพทย์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ได้ติดตามและทำข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อตอบข้อสงสัยของสังคม
      ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า ในวันนี้ที่เราพูดคุยกันกว้างขวาง คือ การผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ กับการแพทย์จะไปด้วยกันได้อย่างไร ในที่ประชุมเราเห็นตรงกันว่ากัญชา คือ พืชสมุนไพร การนำมาใช้ประโยชน์ต้องพิจารณา อุปสงค์ หรือ demand ความต้องการทางสุขภาพมาก่อน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งดำเนินการในช่วงแรก โดยมีการจัดทำแนวทางการรักษา วิจัยจนมั่นใจว่ามีความต้องการทางสุขภาพแน่นอน จึงขยับมาที่การจัดการที่ต้นทาง คือ การปลูก ดังนั้น 2 สิ่งนี้คือเรื่องเดียวกัน วันนี้มีนักวิชาการมานำเสนองานวิจัยที่กำลังทำ คือ CBD ช่วยให้นอนหลับ ถ้าทำเรื่องนี้ได้ มูลค่าทางการตลาดมหาศาล เพราะเป็นความต้องการของผู้คนอยู่แล้ว งานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นความต้องการใช้กัญชาที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่คนต้องการเกราะคุ้มกันตัวเอง
      สำหรับวันนี้มีนักวิจัยมานำเสนอมูลค่ากัญชาในประเทศ ทางคณะกรรมการก็ได้ขอให้นักวิจัยไปเพิ่มเติมข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และสุขภาพอื่นๆ ใส่มาด้วย เพราะช่วง 2 ปีมานี้ งานวิจัยก้าวหน้าไปมาก เราต้องตามให้ทัน สิ่งที่ทางกระทรวงจะเร่งดำเนินการตอนนี้ คือ การนำผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน ตั้งแต่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนักวิจัยมาพูดคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาให้ชัดเจน เมื่อถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้จะได้ดำเนินการได้ทันที ไม่มีช่องว่างของกฎระเบียบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> https://www.naewna.com/local/644161?fbclid=IwAR2wGYnePZZFgm-hqNHa2X6baHUXN-ii-KRQjLYnWWJi1Gnu-5I7y606SaQ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 679 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 มีนาคม 2565
x