quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
อนุทิน สนับสนุนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพร

25-1604481626.jpg

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนอำนาจเจริญเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพร นำร่องปลูกกัญชาทางการแพทย์ร่วมวิสาหกิจชุมชน เริ่ม 16 ตุลาคมนี้ ฝาก อสม.ช่วยรณรงค์ประชาชนการ์ดอย่าตก จนกว่าจะมีวัคซีนโควิด 19

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดอาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย สำนักสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ว่า ในปี 2564 รัฐบาลมีแผนสนับสนุนให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพร และอนุมัติให้เป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และวิสาหกิจชุมชน เพื่อขายให้กับองค์การเภสัชกรรม โดยจะเริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และจะมีการอบรม อสม. เกี่ยวกับการปลูกและการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 อสม.ได้เข้ามาช่วยบุคลากรสาธารณสุขในชุมชนและโรงพยาบาล รวมทั้งเฝ้าระวังคนต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่ คัดกรองความเสี่ยง สอบถามอาการป่วย ให้คำแนะนำประชาชน รณรงค์ให้ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำให้ประเทศไทยควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนได้เป็นอย่างดีจนทั่วโลกยอมรับและชื่นชม โดยเรียก อสม.ว่าเป็น Village Health Volunteers (VHV) ดังนั้น ขอให้ อสม.ช่วยรณรงค์ให้ประชาชนการ์ดอย่าตกอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ช่วงนี้จึงควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไว้ก่อน เป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ช่วยป้องกันโรคโควิด 19 วัณโรค และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เมื่อการเจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้ลดลงก็จะช่วยประหยัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลให้แก่ประเทศ เรียกว่าความรู้ด้านสุขภาพที่ อสม.ถ่ายทอดแก่ประชาชนไม่มีวันหมดอายุ ต่างจากวัคซีนที่มีวันหมดอายุได้

ทั้งนี้ ภายในเดือนธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จะเปิดให้บริการทันตกรรมและแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ เพิ่มการเข้าถึงบริการประชาชน ลดความแออัดของโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งภายในอาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ยังเปิดจำหน่ายสินค้าสมุนไพรจากศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา เป็นทางเลือกให้กับประชาชน

                              

                              

จากหน่วยงาน : เปิดดู 92 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 ตุลาคม 2563
x