quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สรุปจำนวนใบอนุญาต กัญชาทางการแพทย์และกัญชงทางเศรษฐกิจ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564
สรุปจำนวนใบอนุญาต
-กัญชาทางการแพทย์ รวม 312 ใบอนุญาต
-กัญชงทางเศรษฐกิจ รวม 1,131 ใบอนุญาตปลูก
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564
ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ แผนที่ และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 405 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 08 ธันวาคม 2564
x