quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สวัสดีปีใหม่ 2565 บุรีรัมย์ทำได้จริง ศูนย์บริการคลินิกกัญชา กัญชงทุกแห่ง
สวัสดีปีใหม่ 2565 บุรีรัมย์ทำได้จริง ศูนย์บริการคลินิกกัญชา กัญชงทุกแห่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
จากหน่วยงาน : เปิดดู 79 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 ธันวาคม 2564
x