quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สสจ.นครพนม ร่วมพิธีปลูกกัญชา 6 ต้น ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม
สสจ.นครพนม ร่วมพิธีปลูกกัญชา 6 ต้น ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม


จากหน่วยงาน : เปิดดู 12 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 13 มกราคม 2565
x