กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สสจ.นครพนม เปิดตำนานกัญชาพันธุ์ไทย : ด้ายแดง “Thai stick” ณ รพ.สต.บ้านด้าย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
สสจ.นครพนม เปิดตำนานกัญชาพันธุ์ไทย : ด้ายแดง “Thai stick”
ณ รพ.สต.บ้านด้าย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ในวันที่ 28 กันยายน 2564จากหน่วยงาน : เปิดดู 751 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 กันยายน 2564
x