quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สสจ.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ร่วมเป็นสนามสอบ “การสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564”
สสจ.บุรีรัมย์ โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ร่วมเป็นสนามสอบ “การสอบขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564”
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> https://www.facebook.com/.../a.194476.../888429725008032/...

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

จากหน่วยงาน : เปิดดู 86 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2564
x