กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
องค์การเภสัชกรรม ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในรูปแบบโรงเรือน Greenhouse อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
องค์การเภสัชกรรม ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในรูปแบบโรงเรือน Greenhouse อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี นับเป็นหน่วยงานแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ เตรียมขยายต่อยอดสู่การส่งออกกัญชาคุณภาพสู่ตลาดโลกในอนาคตต่อไป
ดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติม >> https://fb.watch/9AeyuyTZo9/


จากหน่วยงาน : เปิดดู 642 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤศจิกายน 2564
x