กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 2/2565
อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 2/2565

      วันนี้ (26 มกราคม 2565) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 2/2565 ณ ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ 3.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช (6+1 Co-Creation) ระหว่างกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์นำเสนอโดย นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และการดำเนินงานเพื่อเสริมแรงจูงใจ สำหรับกลุ่มลังเลใจ (Vaccine Hesitancy) ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค 19 โดย นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการนี้แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตยังได้พาผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ในหัวข้อ นวัตกรรมปรับสมดุลการนอน (Sleep Balance Model) จาก Innovation and Learning Brain Mind Mood Center โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา และบูทนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตอีกด้วย

      การทำงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพจิต ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการลดความลังเล และเยียวยาเมื่อเกิดเหตุและเท่านั้น นโยบายของกรมสุขภาพจิตจะบูรณาการเชิงรุกในทุกกลุ่มวัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความแข็งแรงทางใจ เพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

จากหน่วยงาน : เปิดดู 765 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 27 มกราคม 2565
x