กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
อย.เชิญชวน ภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้ ยาแผนไทย ผ่านกลไก บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
อย.เชิญชวน ภาคเอกชน
ส่งเสริมการใช้ ยาแผนไทย
ผ่านกลไก บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
 
ภายในงาน “บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร : เข้าถึงถ้วนหน้าต่อยอดภูมิปัญญา พึ่งพาตนเอง” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ที่ผ่านมา ได้ตอกย้ำถึงหลักการสำคัญ
นั่นคือการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง และความมั่นคงทางยา
ปัจจุบันประเทศไทยมียาสมุนไพรจำนวน ๙๔ รายการ ที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักฯ ด้านสมุนไพร เพื่อใช้ในการรักษาแล้ว ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย
ติดตามอ่านได้จากจดหมายข่าวฉบับนี้


จากหน่วยงาน : เปิดดู 570 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤษภาคม 2565
x