กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไร่
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบปัญหาจากกลุ่มผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564


จากหน่วยงาน : เปิดดู 333 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 20 กันยายน 2564
x