quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 22-23 มกราคม 2565 ปลูกกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผล ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 22-23 มกราคม 2565
ปลูกกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผล
ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 90 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 มกราคม 2565
x