กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 จ.เชียงราย
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 จ.เชียงราย
ฟรี !!!!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จากหน่วยงาน : เปิดดู 630 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 22 เมษายน 2565
x