quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชาเพื่อเศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดหนองคาย
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สมุนไพรและกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงสู่กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดหนองคาย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติม >> https://youtube.com/watch?v=_Bx-a8F2_1k&feature=share


จากหน่วยงาน : เปิดดู 79 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 ธันวาคม 2564
x