กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
แจ้งประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตรในการขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางกาแพทย์และการสำรวจการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับแพทย์ที่ผ่านการอบรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตรในการขึ้นทะนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางกาแพทย์และการสำรวจการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับแพทย์ที่ผ่านการอบรมแบบสำรวจการสั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ (หมดเขต 30 ต.ค. 2564) >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSMGKeiCgTks1RVNVmq9hzuKZZzpzDN47tHcreTS_2GiBlA/viewform


จากหน่วยงาน : เปิดดู 372 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 ตุลาคม 2564
x