กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
แถลงข่าว ปลดล็อกกัญชากัญชง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ปลดล็อกกัญชากัญชง ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ให้แก่ประชาชน
โดยไม่มีการสนับสนุนให้ใช้กัญชากัญชงในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้
Live แถลงข่าว > https://www.facebook.com/FDAThai/videos/5098898510179760/

จากหน่วยงาน : เปิดดู 944 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 09 มิถุนายน 2565
x