กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
แนวทางการรับรองแหล่งผลิตพืช กัญชา กัญชง กระท่อม ตามมาตรฐาน GAP
แนวทางการรับรองแหล่งผลิตพืช กัญชา กัญชง กระท่อม ตามมาตรฐาน GAP
โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ทอกบ สวพ.1 จังหวัด) สวพ.2 จังหวัด) สวพ.3 (10 จังหวัด) สวพ.4 (9 จังหวัด) สวพ.5 (16 จังหวัด) สวพ.6 จังหวัด) .ธ.สบุสาสงคราม สวพ.7 (8จังหวัด) สวพ.8 (7 จังหวัด) อลิอ์บุรี กaม"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ข้นตอนการตรวจรับรอง ยื่นคำขอ ↓ ตรวจสอบคำขอ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง คัดเลือกผู้ตรวจ พบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจดำเนินการ ตรวจประเมิน พืชสกุลกัญชา กรมวิชาการเกษตร 002N 55 ไม่พบข้อบกพร่อง pe ไม่ผ่านการรับรอง พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน ทำรายงานผลการตรวจ เสนอขอการรับรอง ประชุมคณะกรรมการ พีชกระหอ ผ่านการรับรอง จัดทำใบรับรอง ดำเนินการแจ้งเกษตรกร สยามวක ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุการรับรอง ใบรับรองมีอายุ2ปี"
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นการ์ตูนรูป 1 คน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สอมามข้อมสเม่ิไย ดังนี้ กองพัพนาระบและรับรองมาตรฐานสินค้าพีช โทรศัพท์ 02 579 2556 โทรสาร 02 579 2531 E-Mail psco.doa@gmail.com ฐานข้อมูลออนไลน์ http://gap.doa.go.th http://organic.doa.go.th/ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053 114 121-5 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (พิษณุโลก) โทรศัพท์ 055 313 131,127 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (ขอนแก่น) โทรศัพท์ 043 465 130 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (อุบลราชธานี) โทรศัพท์ 045 210 422 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 (ชัยนาท) โทรศัพท์ 056 405 070 สำนักวิจัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (จันทบุรี) โทรศัพท์ 039 397 076,134 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สุราษฎร์ธานี) โทรศัพท์ 077 259 445-6 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สงขลา) โทรศัพท์ 074 445 905-6"

จากหน่วยงาน : เปิดดู 2,151 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 มกราคม 2565
x