กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
แผนการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4
แผนการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4


จากหน่วยงาน : เปิดดู 335 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 ตุลาคม 2564
x