กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการใช้ยาปราบศัตรูพืชเหมาะกับ GAP
แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการใช้ยาปราบศัตรูพืชเหมาะกับ GAP
กรณีที่ใช้ประโยชน์จากใบ ดอก ต้องระมัดวังยาที่ยังตกค้างมากกว่า 2 สัปดาห์ โปรคศึกษารายละเอียด ระยะเวลามากน้อยแตกต่างตามชนิดยาปราบศัตรูพืช จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย

โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ธรรมชาติ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ และ ข้อความพูดว่า
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ


จากหน่วยงาน : เปิดดู 934 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x