quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประกาศ ยาน้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา คลินิกกัญชา ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
จากหน่วยงาน : เปิดดู 207 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 15 กันยายน 2564
x