quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรเรียนรู้การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย ในรายการ Cannabis to Know


กระทรวงสาธารณสุข ชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมเรียนรู้การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย ในรายการ Cannabis to Know ตอน เกษตรกรมือใหม่ปลูกกัญชาอย่างไร...ให้ถูกกฎหมาย วันที่ 2 มิถุนายนนี้ ทาง Facebook Live : กัญชาทางการแพทย์ เวลา 10.00 - 11.00 น.

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ด้านบน และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ โทร. 0 2590 1501 หรือ Facebook Fanpage : สถาบันกัญชาทางการแพทย์

จากหน่วยงาน : เปิดดู 172 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤษภาคม 2564
x