กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
DMScNEWS | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับล่าสุด และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application
DMScNEWS | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับล่าสุด
และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Mobile Application
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >>  https://bit.ly/3kJxJyd


จากหน่วยงาน : เปิดดู 307 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 28 กันยายน 2564
x