กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
FB Live พิธิเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด FB Live
พิธิเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
https://www.facebook.com/431601714002427/videos/789458918683250

ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน (ห้องประชุมใหญ่)
https://www.facebook.com/431601714002427/videos/1149090429258331/
ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (ห้องประชุมย่อย 1)
https://www.facebook.com/431601714002427/videos/302152508753947/
ห้องประชุมกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ห้องประชุมย่อย 2)
https://www.facebook.com/100003397460505/videos/5020510871364104/
จากหน่วยงาน : เปิดดู 514 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 05 พฤษภาคม 2565
x