กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Press Release รายการ Cannabis to know Ep-16 ตอน แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการป้องกันกำจัด รวมถึงแนวทางการรับรองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP
Press Release รายการ Cannabis to know
Ep-16 ตอน แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
รวมถึงแนวทางการรับรองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP 
โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผ่านทาง Facebook LIVE
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
ในวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564
เวลา 14.00 -15.00 น. ที่ผ่านมาจากหน่วยงาน : เปิดดู 474 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 10 มกราคม 2565
x