กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Press Release รายการ Cannabis to know Ep-22
Press Release รายการ Cannabis to know Ep-22
ตอน  การขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร
โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร

ผ่านทาง Facebook LIVE 
สถาบันกัญชาทางการแพทย์

ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
เวลา 14.00 -15.00 น.

จากหน่วยงาน : เปิดดู 637 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤษภาคม 2565
x