กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Press Release Cannabis to know Ep-17 ตอน ผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน งานกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่1
Press Release ในรายการ Cannabis to know
Ep-17 ตอน ผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน
งานกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่1

โดย โดย ดร.ภญ.วิมลักษณ์ นพศิริ
เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สสจ.แพร่
เลขานุการคณะกรรมการ service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1

ผ่านทาง Facebook LIVE
สถาบันกัญชาทางการแพทย์
รับชมย้อนหลังได้ทาง >> https://www.facebook.com/106094868007799/videos/239975461632165

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
จากหน่วยงาน : เปิดดู 546 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 27 มกราคม 2565
x