quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายการ Zoom in (6 ก.ค. 64) ประเด็น เมื่อไหร่จะได้ปลูกกัญชาเสรี

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เข้าร่วมพูดคุยในรายการ Zoom in ในประเด็น เมื่อไหร่จะได้ปลูกกัญชาเสรี ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา TPChannel

จากหน่วยงาน : เปิดดู 58 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 กรกฎาคม 2564
x