กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ.แนะศึกษากฎหมายก่อนพัฒนา 'กัญชง-กัญชา' | กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT | 16 ก.ย. 2564
มุ่งมั่นสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจใหม่ให้เกษตรกร
สธ.แนะศึกษากฎหมายก่อนพัฒนา 'กัญชง-กัญชา' | กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT | 16 ก.ย. 2564
โดยนพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติให้ความรู้ในรายการ
https://www.youtube.com/watch?v=qekvTnE3Nx8
//อย่างไรก็ตามกัญชายังถือว่าเป็นพืชเสพติด การปลูกกัญชาจึงต้องขออนุญาตกับอย. โดยอยู่ภายใต้กฎหมายกำหนด ถึงจะสามารถปลูกได้//
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมาย'กัญชง-กัญชา' ได้ที่
Website FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ Website กัญชาทางการแพทย์
จากหน่วยงาน : เปิดดู 533 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 17 กันยายน 2564
x